VILLAMOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLÓK TOVÁBBKÉPZÉSE

2024. január 30.

Helyszín: C+D Automatika Kft. (1191 Budapest, Földváry utca 2.)

Jelentkezési határidő: 2024. január 15.

Képzési díj: 25.000,-Ft / fő

Vizsgadíj: 11.000,-Ft / fő

Jelentkezés

VILLAMOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLÓK JOGSZABÁLY ALAPJÁN SZERVEZETT TOVÁBBKÉPZÉSE

A továbbképzés célja, hogy a képzésben résztvevő és azt teljesítő személyek elsajátítsák a szükséges korszerű műszaki-biztonsági szakmai ismereteket, megismerjék a területre vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, az érvényes műszaki szabványok követelményeit, beleértve azok változásait, képessé válva így a megváltozott szakmai követelmények alkalmazására.

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2021/001261

Képzés időtartama: 8 óra

A képzési díj tartalma: továbbképzés + tananyag + vizsga

A képzési díj megtérítésének módja és ütemezése: a képzés megkezdése előtt kiállított díjbekérő alapján, a képzés kezdetéig történő fizetési teljesítéssel

A Villamos biztonsági felülvizsgáló képesítés munkaterülete és a képzés során megszerezhető kompetenciák:
A szakképesítéssel rendelkező munkaterülete épületek, építmények és egyéb létesítmények, szabadterek villamos biztonságának ellenőrzése az áramütés elleni védelem és a szabványos állapotának szempontjából a vonatkozó szabványok és jogszabályok, illetve dokumentáció szerinti kialakításának, megfelelő műszaki állapotának szemrevételezéses és műszeres ellenőrzése és az ellenőrzés eredményének dokumentálása. A villamos berendezések olyan részletes – a méréseket és azok számszerű eredményének kiértékelését is tartalmazó – különleges erősáramú villamos szakképzettséget igénylő ellenőrzése, amely alkalmas arra, hogy kimutassa, teljesíti-e az a vonatkozó szabványok vagy azokkal egyenértékű műszaki megoldásokat tartalmazó műszaki előírások valamennyi kritériumát, továbbá a villamos berendezés első ellenőrzéskor és a rendszeresen ismétlődő időszakos vizsgálatok során végzett teljes körű felülvizsgálat, amely magába foglalja a villamos berendezés áramütés elleni védelmének és az általános szabványos állapotának vizsgálatát.

A továbbképzés során fejlesztendő és megszerezhető kompetenciák:
A Villamos biztonsági felülvizsgáló képesítés képzése során és a szakmai tapasztalatszerzés során megszerzett kompetenciák fejlesztése a szakmai követelményekben bekövetkezett változások függvényében.

A továbbképzés elvégzésével megszerezhető dokumentum:
A képzés és a vizsga sikeres teljesítéséről a vizsgaszervező intézmény továbbképzési igazolást állít ki. A továbbképzési igazolás a szakterület szerinti szakképesítést igazoló bizonyítvánnyal együtt érvényes.

A képzésre való jelentkezés és a részvétel feltételei:
Villamos biztonsági felülvizsgáló, vagy Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló és Erősáramú berendezések felülvizsgálója szakképesítés megléte.

További fontos tudnivalók:

  • A továbbképzésen a részvétel kötelező, hiányzás esetén a képzés megismétlése szükséges.
  • A továbbképzés teljesítésének további feltétele a képzést lezáró vizsga sikeres teljesítése.
  • A résztvevő szerződésszegésének következményei: a megengedett hiányzás túllépése, illetve egyéb, a képzésben résztvevőnek felróható okból történő kimaradás esetén az általa befizetett összeg nem követelhető vissza.
  • Amennyiben a felnőttképző intézmény a szerződésben foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget vagy a képzés a képzést szervező hibájából jogszerűen nem folytatható, az előre befizetett képzési díj a befizető részére időarányosan visszajár.

Iratkozzon fel hírlevelünkre

Értesüljön legújabb híreinkről, akcióinkról