Általános Szerződési Feltételek

 

Az Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a VLF Méréstechnika Kft. által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

 

Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve

VLF Méréstechnika Kft.

A szolgáltató székhelye

Magyarország 1172 Budapest, Vendég utca 1.

Cégjegyzékszáma

01 09 379839

Adószáma

29035207-2-42 

Telefonszáma

+36 70 7765083

Bankszámlaszám

HU95 11600006-00000000-94815331

Bank

Erste Bank Hungary Zrt.

Engedély szám

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2021/001261

Felnőttképzési engedély szám: E/2022/000074

Szerződés nyelve

magyar

Tárhely szolgáltató

www.forpsi.hu

 

Elérhetősége

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt

Elektronikus levelezési címe:

oktatas@villamoskepzesek.hu

Weboldal:

villamoskepzesek.hu/kapcsolat

 

A vlfkft.hu/regisztracio/ Internetes Áruházban böngészni szabadon, regisztráció nélkül is lehet. A vásárlás azonban regisztrációhoz kötött. Az áruházban mindenki jogosult vásárolni, aki érvényes adatokkal regisztrálta magát, és elfogadja a ÁSZF feltételeit. A  jogszabályi kötelezettségeket, jogokat és az ÁSZF-t az Impresszum alatt találja.

 

Alapvető rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen Szabályzat visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.

Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

Rendelés menete

·         Felhasználó regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.

·         Felhasználó a megvásárolni kívánt szolgáltatás, szolgáltatások darabszámát beállítja.

·         Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott szolgáltatást/szolgáltatásokat.

·         Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár tartalma” ikonra kattintva.

·         Amennyiben Felhasználó további szolgáltatást szeretne kosárba helyezni, folytatja a szolgáltatások kosárba helyezését. Ha nem szeretne további szolgáltatást vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt szolgáltatás darabszámát. A „Kuka” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát.

·         Felhasználó kiválasztja a fizetési módot, majd kifizeti a szolgáltatást a SimplePay fizetési folyamattal.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.

A fizetendő végösszegről a vásárló a rendelés visszaigazolásakor értesítést kap. A VLF Méréstechnika Kft. a számlát elektronikus PDF formátumban küldi a Felhasználó részére, a rendeléskor megadott e-mail címre. A Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával belegyezik a számla ilyen módon való kiküldéséhez/fogadásához.

Adatbeviteli hibák javítása

·         Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

·         Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

 

 

 

Fizetési módok

Az online bankkártyás fizetések a SimplePay fizetési rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó SimplePay a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény. Honlap: a www.simple.hu

A SimplePay Online Fizetési Rendszert az OTP Mobil Kft. fejleszti és üzemelteti. Az OTP Mobil Kft. az OTP Csoport tagja. Az OTP Mobil Kft. az elektronikus és okoseszköz alapú kereskedelem területén rendelkezik kiterjedt szolgáltatásportfolióval. Termékei Simple márkanév alatt találhatók meg a piacon. Jelenleg két fő szolgáltatást nyújt:

SimplePay Online Fizetési Rendszer: A szolgáltatást igénybe vevő vásárlók online vásárlások esetében választhatják a SimplePay egyszerű és biztonságos fizetési megoldását. Ekkor a megszokott módon, a SimplePay felületén intézhetik fizetésüket. A fizetés folyamata megegyezik a bankok hasonló szolgáltatása keretében kínált fizetési eljárással. A szolgáltatás alatt a felhasználó, így a kártyabirtokos biztonságát szem előtt tartva a SimplePay tranzakciókat folyamatosan figyeli, s nem várt események megelőzésében nyújt segítséget.

Simple Mobilalkalmazás: A Simple mobilalkalmazás egy olyan hazai fejlesztésű alkalmazás, amely a mobilvásárlást ötvözi számos, az életet egyszerűbbé tevő szolgáltatással. Így parkolójegyet, autópálya matricát, mozijegyet vásárolhat és számos további szolgáltatásból választhat egyetlen mobiltelefonos alkalmazáson belül. Letöltése ingyenes; Android, iOS és Windows Phone platformon működő okostelefonra és tabletre telepíthető.

 

Szállítási módok

Digitálisan, e-mailen keresztül.

 

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

·         A megrendeléseket a nap 24 órájában bármikor le lehet adni. A rendelések feldolgozása általában azonnal megtörténik.

·         Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre. Ellenkező esetben a Vevő egyoldalúan elállhat a szerződéstől.

·         Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott szolgáltatás nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül visszatéríteni.

·         szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!

 

 

A vállalkozó elállási joga

A vállalkozó elállhat a szerződéstől, amennyiben a vásárlás folyamata során valamilyen fent megjelölt számítástechnikai, műszaki probléma miatt valamilyen téves tartalmú szerződés jött létre , illetve elállási jog van akkor is, amikor a vállalkozónak nincs aktuálisan raktárkészleten a megrendelt szolgáltatás. A vállalkozó csak cselekvőképességgel rendelkező, 18. éven felüli személyekkel köt szerződést.

 

 Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Internet:

villamoskepzesek.hu/kapcsolat

E-mail:

oktatas@villamoskepzesek.hu

 

A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

 

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat

·         a fogyasztó neve, lakcíme,

·         a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

·         a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

·         a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

·         a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,

·         a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

·         telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

 

Szerzői jogok

1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

 

2. A Weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

 

Egyéb rendelkezések

1. A vlfkft.hu/regisztracio oldal egy webáruház, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

2. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat e-mailben tájékoztatja. A módosítások életbe lépésekor a regisztrált felhasználóknak az oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához.

3. A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést (rendeltetésszerű termék megrendelés), és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről (ÁSZF elfogadása), hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.